Видяна 15 пъти
Имот:Земеделска земя
Окръжен съд:Плевен
Населено място:Комарево
Адрес:
Начална цена:60 лв
Информация:   
1/3 ИД. ЧАСТ ОТ НИВА
Крайна дата:22.06.2012г.
Съдебен изпълнител:Цветозар Найденов Найденов
Телефон:064 - 800091
E-mail:cvetozar.najdenov@gmail.com
Адрес:Плевен, ул. Сан Стефано No4, ет.3, офис 1
Прикачен файл:файл
Предишно обявлениеСледващо обявление


Частен съдебен изпълнител (съдия изпълнител) - лице, на което държавата възлага принудителното изпълнение на частни притезания и събирането на публични вземания. Камара на частните съдебни изпълнители - юридическо лице, в което членуват по право всички частни съдебни изпълнители. Изпълнителчно производство - правна процедура по иницииране държавната принуда в лицето на съдебния изпълнител (съдията изпълнител) за реализиране на подлежащи на принудително осъществяване субективни права. Публична продан - процедура по принудителна продажба чрез търг (явен или таен) на движими вещи и недвижим иимоти, организирана от съдебен изпълнител.