Видяна 4 пъти
Имот:марка „ФИАТ ТИПО”, модел Хетчбек
Окръжен съд:Русе
Населено място:РУСЕ
Адрес:
Начална цена:560 лв
Информация:   
ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка „ФИАТ ТИПО”, модел Хетчбек, цвят-сив металик, рег.№ Р5834РХ, двигател № 149C20461672015, рама № ZFA16000004323016 Начална цена, от която ще започне проданта: 560 лв.
Крайна дата:01.10.2015г.
Съдебен изпълнител:Иван Хаджииванов
Телефон:082 – 822498; 0 898 - 443 621
E-mail:hadzhiivanov832@yahoo.com
Адрес:Русе, ул. Александровска No44
Прикачен файл:файл
Снимки:снимка 1  снимка 2  снимка 3  снимка 4  снимка 5  
Предишно обявлениеСледващо обявление


Частен съдебен изпълнител (съдия изпълнител) - лице, на което държавата възлага принудителното изпълнение на частни притезания и събирането на публични вземания. Камара на частните съдебни изпълнители - юридическо лице, в което членуват по право всички частни съдебни изпълнители. Изпълнителчно производство - правна процедура по иницииране държавната принуда в лицето на съдебния изпълнител (съдията изпълнител) за реализиране на подлежащи на принудително осъществяване субективни права. Публична продан - процедура по принудителна продажба чрез търг (явен или таен) на движими вещи и недвижим иимоти, организирана от съдебен изпълнител.