Видяна 116 пъти
Имот:Товарен автомобил Ситроен Берлинго
Окръжен съд:Велико Търново
Населено място:Дебелец
Адрес:
Начална цена:2800 лв
Информация:   
3/.Товарен автомобил СИТРОЕН БЕРЛИНГО с рег.№ ВТ5863ВА, цвят бял НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 2 800 лв. /две хиляди и осемстотин лева/ с ДДС.
Крайна дата:18.05.2013г.
Съдебен изпълнител:Виктор Георгиев
Телефон:062 - 650 629
E-mail:georgiev_victor@b-trust.org
Адрес:Велико Търново, ул. Васил Левски No3, ет.2
Сайт:http://www.bailiff-bg.com
Прикачен файл:файл
Снимки:снимка 1  снимка 2  снимка 3  снимка 4  
Предишно обявлениеСледващо обявление


Частен съдебен изпълнител (съдия изпълнител) - лице, на което държавата възлага принудителното изпълнение на частни притезания и събирането на публични вземания. Камара на частните съдебни изпълнители - юридическо лице, в което членуват по право всички частни съдебни изпълнители. Изпълнителчно производство - правна процедура по иницииране държавната принуда в лицето на съдебния изпълнител (съдията изпълнител) за реализиране на подлежащи на принудително осъществяване субективни права. Публична продан - процедура по принудителна продажба чрез търг (явен или таен) на движими вещи и недвижим иимоти, организирана от съдебен изпълнител.