Видяна 4 пъти
Имот:ALPLER TARIM
Окръжен съд:Пазарджик
Населено място:Пищигово
Адрес:
Начална цена:990 лв
Информация:   
Зърнотоварач шнеков –модел ALPLER TARIM с рег.№ РВ02044А и рама № 13010185
Крайна дата:28.09.2015г.
Съдебен изпълнител:Деница Станчева
Телефон:034 444 044
E-mail:denica.stancheva@yahoo.com
Адрес:гр. Пазарджик, ул. Иван Вазов № 8, ет.4
Сайт:http://www.denicastancheva.com
Прикачен файл:файл
Предишно обявлениеСледващо обявление


Частен съдебен изпълнител (съдия изпълнител) - лице, на което държавата възлага принудителното изпълнение на частни притезания и събирането на публични вземания. Камара на частните съдебни изпълнители - юридическо лице, в което членуват по право всички частни съдебни изпълнители. Изпълнителчно производство - правна процедура по иницииране държавната принуда в лицето на съдебния изпълнител (съдията изпълнител) за реализиране на подлежащи на принудително осъществяване субективни права. Публична продан - процедура по принудителна продажба чрез търг (явен или таен) на движими вещи и недвижим иимоти, организирана от съдебен изпълнител.