Видяна 4 пъти
Имот:МАН ТГА 18.430 БЛС
Окръжен съд:Русе
Населено място:РУСЕ
Адрес:
Начална цена:10000 лв
Информация:   
ВЛЕКАЧ „МАН ТГА 18.430 БЛС”, рег. № Р7382АМ, рама № WMAH06ZZX6M440769, двигател № 5051218D601214D2066L Начална цена, от която да започне проданта: 10 000 лв. ,върху която сума се дължи ДДС. Върху вещта е вписан особен залог в полза на „Прокредитбанк България” АД за сумата от 10 000 евро.
Крайна дата:03.09.2015г.
Съдебен изпълнител:Иван Хаджииванов
Телефон:082 – 822498; 0 898 - 443 621
E-mail:hadzhiivanov832@yahoo.com
Адрес:Русе, ул. Александровска No44
Прикачен файл:файл
Снимки:снимка 1  снимка 2  снимка 3  снимка 4  снимка 5  снимка 6  снимка 7  
Предишно обявлениеСледващо обявление


Частен съдебен изпълнител (съдия изпълнител) - лице, на което държавата възлага принудителното изпълнение на частни притезания и събирането на публични вземания. Камара на частните съдебни изпълнители - юридическо лице, в което членуват по право всички частни съдебни изпълнители. Изпълнителчно производство - правна процедура по иницииране държавната принуда в лицето на съдебния изпълнител (съдията изпълнител) за реализиране на подлежащи на принудително осъществяване субективни права. Публична продан - процедура по принудителна продажба чрез търг (явен или таен) на движими вещи и недвижим иимоти, организирана от съдебен изпълнител.