Видяна 21 пъти
Имот:ФОРД МОНДЕО
Окръжен съд:Русе
Населено място:РУСЕ
Адрес:
Начална цена:420 лв
Информация:   
лек автомобил – марка ФОРД, модел Мондео, с ДК № Р8661ВА, бензин, цвят бял
Крайна дата:09.05.2013г.
Съдебен изпълнител:Милкана Борисова Македонска
Телефон:082 - 828839
E-mail:mmakedonska@mail.bg
Адрес:Русе, ул. Борисова No23, ет.1
Прикачен файл:файл
Снимки:снимка 1  снимка 2  
Предишно обявлениеСледващо обявление


Частен съдебен изпълнител (съдия изпълнител) - лице, на което държавата възлага принудителното изпълнение на частни притезания и събирането на публични вземания. Камара на частните съдебни изпълнители - юридическо лице, в което членуват по право всички частни съдебни изпълнители. Изпълнителчно производство - правна процедура по иницииране държавната принуда в лицето на съдебния изпълнител (съдията изпълнител) за реализиране на подлежащи на принудително осъществяване субективни права. Публична продан - процедура по принудителна продажба чрез търг (явен или таен) на движими вещи и недвижим иимоти, организирана от съдебен изпълнител.