Видяна 14 пъти
Имот:КИА К 2700
Окръжен съд:Перник
Населено място:ПЕРНИК
Адрес:
Начална цена:4102.5 лв
Информация:   
Крайна дата:12.12.2014г.
Съдебен изпълнител:Стилиян Василев Бадев
Телефон:076 - 600886
E-mail:stbadev@abv.bg
Адрес:Перник, ул. Найчо Цанов No34, ет.5
Прикачен файл:файл
Предишно обявлениеСледващо обявление


Частен съдебен изпълнител (съдия изпълнител) - лице, на което държавата възлага принудителното изпълнение на частни притезания и събирането на публични вземания. Камара на частните съдебни изпълнители - юридическо лице, в което членуват по право всички частни съдебни изпълнители. Изпълнителчно производство - правна процедура по иницииране държавната принуда в лицето на съдебния изпълнител (съдията изпълнител) за реализиране на подлежащи на принудително осъществяване субективни права. Публична продан - процедура по принудителна продажба чрез търг (явен или таен) на движими вещи и недвижим иимоти, организирана от съдебен изпълнител.